អស់​កង្វល់​រឿង​ដឹកជញ្ជូនទំនិញជូនអតិថិជន

ម្ចាស់អាជីវកម្មមិនចាំបាច់ចំណាយ​ពេល​ និង​កម្លាំង​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​ទៅ​កាន់​អតិថិជន​ទៀត​ឡើយ។ នៅ​ក្នុង​ហាងមីអ្នក​អាច​​ចុច​រក​អ្នក​ដឹក​ទំនិញ​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល។

សាក​ប្រើ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ

កុំ​រវល់​បើ​មិន​ចាំ​បាច់

ហាងមីជួយសន្សំសំចៃពេលវេលា និងប្រាក់កាសជូនម្ចាស់អាជីវកម្ម ព្រោះស្ទើរ​តែ​គ្រប់​យ៉ាងនៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ហាង​មី​ដំណើរ​ការ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ។

ជួយអ្នកឲ្យមានពេលច្រើនផ្តោតលើការធ្វើទីផ្សារ និងលក់

ហាងមី ជួយកាត់បន្ថយភាពស្ម័គ្រស្មាញលើអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដោយប្រើប្រព័ន្ធប្រតិ្តបត្តិការស្វ័យប្រវត្តិ ទាំងការទូទាត់សាច់ប្រាក់ ការបញ្ជាទិញ ការគ្រប់គ្រង និងការដឹកជញ្ជូន។ អ្នក​គ្រាន់តែ​ផ្តោត​លើ​ការ​ធ្វើ​ទីផ្សារ និង​លក់​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ 

បន្ថយ​កម្លាំង​ពល​កម្ម និងបង្កើន​ចំណូល​

ហាងមីជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើការជួលបុគ្គលិក និងដំណើរប្រត្តិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានយ៉ាងច្រើន។

លក់ដូរដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ មិនចាំបាច់ចេញពីផ្ទះ ឬហាង

បើកហាងលក់ទំនិញអនឡាញជាមួយហាងមី ម្ចាស់អាជីវកម្មអស់កង្វល់រឿងហានិភ័យ ឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលកើតឡើងជាយថាហេតុ ជា​ពិសេស​នៅ​ក្នុង​ពេល​ដ៏​លំបាក​នេះ។

​សាក​ប្រើ​ដោយឥតគិតថ្លៃ

​សាក​ប្រើ​ដោយឥតគិតថ្លៃ